Lediga tjänster

Utvecklingsledare

Kultur och Bibliotek , Gustavsberg
Sista ansökningsdatum 2022-12-13


Kurator till Hemmestaskolan

Hemmestaskolan, Värmdö
Sista ansökningsdatum 2022-12-21


Ekonom

Ekonomiavdelningen, Värmdö
Sista ansökningsdatum 2022-12-19


Speciallärare till grundsärskolans träningsskola

Utbildningskontoret, Kullsvedsskolan, Värmdö
Sista ansökningsdatum 2022-12-20


Lärare 4-6 sv/ma

Utbildningskontoret, Skolavdelningen, Brunns skola, Ingarö
Sista ansökningsdatum 2022-12-16


Är du vår nästa förskollärare?

Holmviksskogens förskola, Gustavsberg
Sista ansökningsdatum 2022-12-19


Administrativ handläggare

Vuxen och Arbetslivskontoret (VAK), Ekonomiskt bistånd, Värmdö
Sista ansökningsdatum 2022-12-28


VA-utredare

Värmdö kommun, GUSTAVSBERG
Sista ansökningsdatum 2022-12-16


Socialsekreterare till Beroendeenheten

Individ och Arbetslivskontoret (IAK), Unga och Vuxna, Beroendeenheten, Gustavsberg
Sista ansökningsdatum 2022-12-29


Stödassistenter för timanställning

Gruppbostäder Rödhaken/Edla , Gustavsberg
Sista ansökningsdatum 2022-12-12


Socialsekreterare för ekonomiskt bistånd

Vuxen och Arbetslivskontoret (VAK), Ekonomiskt bistånd, Värmdö
Sista ansökningsdatum 2022-12-11


Skolsköterska 20% till Brunns skola

Brunns skola, Varmdo
Sista ansökningsdatum 2022-12-07


Socialsekreterare till familjerätten Värmdö kommun

Individ och Familjeomsorgskontoret Barn och familj, Värmdö
Sista ansökningsdatum 2022-12-21


Barnskötare till Jungmannens förskola

Utbildningskontoret, Jungmannens förskola, Värmdö
Sista ansökningsdatum 2022-12-19


Lärare till högstadiet åk 7-9 ma/no/tk

Ösbyskolan, Gustavsberg
Sista ansökningsdatum 2022-12-11


Sjuksköterska

Särskilt boende Gustavsgården, Gustavsberg
Sista ansökningsdatum 2022-12-10


Förskollärare

Blåsippans förskola, Värmdö
Sista ansökningsdatum 2022-12-10